ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่พร้อมเติมเสน่ห์
และสร้างมิติแห่งรสชาติของมื้ออาหาร ในทุกครัวทั่วทุกมุมโลก

ทำไมต้องเลือกเรา ?

มาตรฐานในการควบคุม คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุด

กระบวนการการผลิตและการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล อันเป็นที่ยอมรับพร้อมส่งออกสินค้าสู่ประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เข้มข้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์ ด้วยศักยภาพในการผลิตและระบบจัดเก็บที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน

บริการผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM ที่สามารถปรับและพัฒนารสชาติ พร้อมบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองในทุกมิติของความต้องการ

ประวัติความเป็นมา

“บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” เป็นระยะเวลาเกือบ 7 ทศวรรษที่ “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” ได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์ปรุงรสให้แก่ผู้บริโภค ด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่มุ่งหมายให้ในทุกมื้ออาหาร ในทุกครัวเรือนทั่วโลก ได้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในการปรุงรส

โดย “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในจังหวัดระยองโดยใช้ชื่อโรงงานน้ำปลา “โซวท่งซุ่นหลี” ในปี พ.ศ. 2494 ดำเนินธุรกิจในการผลิตน้ำปลาก่อนถูกต่อยอดทางธุรกิจพร้อมพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยผู้สืบทอดจนสามารถส่งออกสินค้าน้ำปลาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาใน ปี พ.ศ. 2533 จวบจนปี พ.ศ. 2542 โรงงานน้ำปลา “โซวท่งซุ่นหลี” ได้ทำการปรับภาพลักษณ์องค์กรพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานให้สามารถส่งออกไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการขยายเครือข่ายไปทั่วโลก โดยได้ทำการเปลี่ยนชื่อกิจการพร้อมทำการจดทะเบียนการค้าใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้ขยายฐานการตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป รวมทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ท๊อป คิทเช่น”, “จอว์ส”, “ลูกยอด”, “วังแก้ว”, “ไส้ตันลูกยอด” เข้าสู่ตลาด และได้กระจายเข้าสู่ห้างค้าปลีก และร้านค้าปลีกทั่วประเทศจนเป็นที่รู้จักดังเช่นในปัจจุบัน

จากความมุ่งมั่นทุ่มเท และประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 66 ปี

ทำให้เรามั่นใจว่าบริษัทมีความเป็นมืออาชีพ มีการสะสมซึ่งชื่อเสียง ฝีมือ และองค์ความรู้ในการผลิตน้ำปลาที่ถูกถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น และบริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการผลิต และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab) ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความสะอาด และ ปลอดภัยตามมาตราฐานสากล ทั้งยังมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบดำเนินการโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการ จึงทำให้ทุกผลิตภัณฑ์สามารถจัดส่งและจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกทั้ง กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย และประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของบริษัทฯ จะมีคุณภาพและมาตรฐานควรค่าในการนำไปเป็นเครื่องปรุงรสในทุกมื้ออาหารของคุณ

ค่านิยมองค์กร

R

Real Partnership

หุ้นส่วนธุรกิจ ที่จริงใจและเป็นมิตรแท้

U

Unity of Teamwork

สมัครสมานรวมเป็นหนึ่งเดียว

N

New Development

ไม่หยุดนิ่ง ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ

G

Going Green

พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

R

Responsibility

รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างสูงสุด ซื่อสัตย์และจริงใจ ต่อลูกค้า

O

Objectivity

มุ่งมั่นตั้งใจบรรลุเป้าหมาย

J

Justice

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม

มาตรฐานที่ได้รับ​

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจ มาตรฐานที่เราภาคภูมิ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้นำองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านการสั่งสมมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่นำมาต่อยอดด้วยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาการ เครื่องจักร ตลอดจนเทคโนโลอันทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการขององค์กร แต่ยังคงไว้ซึ่งกรรมวิธีการผลิตลับอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางบริษัท ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทนั้นต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ รสชาติ และความสะอาด ที่พร้อมเสริมรสชาติและสร้างมิติให้แก่จานอาหารในทุกครัวทั่วทุกมุมโลก

GMP – ใบรับรองกระบวนการผลิตที่ดี TH13/7470 มาตรฐาน EU และ FDA

HACCP – ใบรับรองการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต TH13/7471

FSSC22000:2005 – ใบรับรองจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน

BRCGS Global Standard – มาตรฐานสากลสำหรับบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Gluten-Free Certification – ใบรับรองผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน

Halal – ใบรับรองฮาลาล เลขที่ HL: 498/2544

AEO Certification – Authorized Economic Operator องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา

“บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” มุ่งหมายสร้างผลิตภัณฑ์น้ำปลาและเครื่องปรุงรสที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สะอาด รสชาติดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทั้งยังถูกต้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานการผลิตอาหารในระดับสากล เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่สามารถตามสนองต่อความต้องการของตลาดพร้อมส่งมอบความพึงพอใจอย่างที่สุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภคในทุกครัวทั่วทุกมุมโลก