บริการจำหน่ายสินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานของประเทศนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์ในเครือ “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความใส่ใจและความทุ่มเทของเรา ที่ทุ่มเทในการคัดสรรวัตถถุดิบ กรรมวิธีในการหมักบ่ม การเลือกใช้เครื่องจักร หรือการนำวิทยาการต่างๆเข้ามามีส่วนในการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด จนผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับมาตรฐานและการรับรองจากองค์กรชั้นนำให้สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้อง

บริการผลิตสินค้าตามความต้องการ

อีกหนึ่งมิติแห่งการดำเนินธุรกิจ “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” นั้นเป็นที่รู้จักในฐานะขององค์กรผู้ผลิตน้ำปลาและน้ำปรุงรสในรูปแบบ OEM ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการสูงสุด ด้วยศักยภาพที่สามารถผลิตและปรับแต่งรสชาติ และ ความเข้มข้นของน้ำปลาได้อย่างถูกต้องตามสูตรที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังสะอาดและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล จึงทำให้เหล่าผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวก ทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบบรรจุภัฑณ์ได้อย่างหลากหลาย จึงสามารถตอบสนองต่อธุรกิจของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ