น้ำปลา หนึ่งในเครื่องปรุงรสชาติที่อยู่คู่ครัวชาวเอเชียมาอย่างยาวนาน

ด้วยคุณสมบัติที่น่าหลงไหลของรสชาติที่ไม่ได้เพียงแต่ให้ความเค็มแก่อาหาร แต่ยังแทรกความหวานปลายลิ้นเมื่อได้ลิ้มรส ทั้งยังมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่เมนูอาหาร นอกเหนือจากนี้น้ำปลายังมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้แก่อาหารอันเกิดจากการหมักกลั่นอย่างเหมาะสมโดยธรรมชาติ จึงช่วยชูรสชาติและสร้างมิติให้แก่เมนูอาหารได้เป็นอย่างดี ทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นมากมาย และเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องปรุงรสที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าว “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” จึงได้ทุ่มเททั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ผ่านการสั่งสมมาอย่างยาวนานนำมาบ่มเพาะและกลั่นกรองจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก

กระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ

คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด จากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน โดยดำเนินการภายใต้แผนควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้รับอยู่เสมอ

หมักอย่างปลอดภัย

กระบวนการหมักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” ที่สืบทอดองค์ความรู้มาอย่างยาวนานเกือบ 7 ทศวรรษ ที่เลือกใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพดี นำมาผสานเข้ากับวิทยาการอันทันสมัยในการผลิต จึงทำให้เกิดกระบวนการหมักบ่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย ทั้งยังให้รสชาติและความหอมที่น่าลิ้มลอง

กรองอย่างสะอาด

กระบวนการกรองที่มีความสะอาดปลอดภัย ทั้งยังสามารถกรองได้ละเอียดในระดับ 1 ไมครอน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาที่มีความใส สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน

บรรจุอย่างมั่นใจ

กระบวนการบรรจุที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพสามารถบรรจุน้ำปลาและเครื่องปรุงรสลงในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิตโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

การควบคุมคุณภาพการผลิต

“บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต

ในทุกๆขั้นตอนการผลิต “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” นั้นได้ทำการตรวจสอบอย่าง เข้มงวดตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต และจัดส่งสินค้า โดยการตรวจสอบคุณภาพนั้นจะอยู่ภาพใต้การดูแลของทีม QA Production และ QA Lab ที่คอยตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอยู่เสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดจะยึดถือตามหลักข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสากล

การวิจัยและการพัฒนา

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทีม R&D จึงเดินหน้าวิจัย
และคิดค้นพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่

พร้อมการต่อยอดเพิ่มไลน์การผลิตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเป็นทีมช่วยเหลือในการส่งเสริมบริการ OEM โดยการร่วมคิดค้น ต่อยอดพัฒนาสูตรเครื่องปรุงรสใหม่ๆให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการผลิตน้ำปลาในแบรนด์ของตนเอง

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ระบบ FSSC 22000 /BRC ถือเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากนานาอารยะประเทศถึงประสิทธิภาพการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด จึงมีหลักการบริหารคุณภาพดังนี้

“เราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสอดคล้องกับกฎหมายคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล“