น้ำปลารุ่งโรจน์

thai language english language chinese language
คุณภาพการผลิต
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
Quality Process
กระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ
คัดสรรปลา ผลิตน้ำปลา คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด จากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน โดยดำเนินการภายใต้แผนควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้รับอยู่เสมอ
หมักน้ำปลา หมักอย่างปลอดภัย
โดยใช้กระบวนการหมักบ่มแบบธรรมชาติในบ่อหมักมากกว่า 14 เดือน จากปลาไส้ตันจนกลายเป็นหัวน้ำปลา
หมักน้ำปลา กรองอย่างสะอาด
เราได้มีกระบวนการกรองอย่างพิถีพิถัน โดยมีความละเอียดในระดับ 1 ไมครอน ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ำปลามีความใสเงา ปราศจากสิ่งเจือปน ทำให้ได้น้ำปลาที่มีคุณภาพ และ สะอาดถูกหลักอนามัย
บรรจุ น้ำปลา บรรจุอย่างมั่นใจ
กระบวนการบรรจุที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพสามารถบรรจุน้ำปลาและเครื่องปรุงรสลงในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิตโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
การวิจัยและพัฒนา น้ำปลา การวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทีม R&D จึงเดินหน้าวิจัยและคิดค้นพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่พร้อมการต่อยอดเพิ่มไลน์การผลิตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเป็นทีมช่วยเหลือในการร่วมคิดค้นต่อยอดพัฒนาสูตรเครื่องปรุงรสใหม่ๆให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการผลิตน้ำปลาในแบรนด์ของตนเอง ปัจจุบันเรามีลูกค้า 65 บริษัทใน 24 ประเทศทั่วโลก
Quality process
มาตรฐานที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจ มาตรฐานที่เราภาคภูมิ
Standards Certification GMP GMP - ใบรับรองกระบวนการผลิตที่ดี มาตรฐาน EU และ FDA
Standards Certification HACCP HACCP – ใบรับรองการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ
Standards Certification FSSC22000 FSSC22000:2005 - ใบรับรองจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน
Standards Certification AEO AEO Certification - องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน
BRCGS Global Standard BRCGS Global Standard – ใบรับรองความปลอดภัยและคุณภาพอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
Gluten-Free Certification Gluten-Free Certification – ใบรับรองผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน
น้ำปลา มาตรฐานฮาลาล Halal - ใบรับรองฮาลาล อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้
วิจัย น้ำปลา
ตรวจคุณภาพ น้ำปลา
ควบคุมการผลิต น้ำปลา
การหมัก น้ำปลา
ปลา
นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ระบบ FSSC 22000 /BRC ถือเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากนานาอารยะประเทศถึงประสิทธิภาพการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด จึงมีหลักการบริหารคุณภาพดังนี้
“เราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสอดคล้องกับกฎหมายคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล”
คัดสรร ปลาคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพ น้ำปลา
การผลิต น้ำปลา
บรรจุภัณฑ์ น้ำปลา