น้ำปลารุ่งโรจน์

thai language english language chinese language
บริการ
บริการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งออกและผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM
Service
บริการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานของประเทศนั้นๆ
ผลิตภัณฑ์ในเครือ “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความใส่ใจและความทุ่มเทของเรา ที่ทุ่มเทในการคัดสรรวัตถุดิบ กรรมวิธีในการหมักบ่ม การเลือกใช้เครื่องจักร หรือการนำวิทยาการต่างๆเข้ามามีส่วนในการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด จนผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับมาตรฐานและการรับรองจากองค์กรชั้นนำให้สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้อง
การผลิต น้ำปลา
การวิจัย น้ำปลา
บริการผลิตสินค้าตามความต้องการ
ในฐานะขององค์กรผู้ผลิตน้ำปลาและน้ำปรุงรสในรูปแบบ OEM ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการสูงสุดด้วยศักยภาพที่ สามารถผลิตและปรับแต่งรสชาติ ความเข้มข้นของน้ำปลาได้ อย่างถูกต้องตามสูตรที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ทั้งยังสะอาดและ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล จึงทำให้เหล่า ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าส่งไปขายยังตลาดต่างประเทศ ได้อย่างสะดวก ทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่าง หลากหลาย จึงสามารถตอบสนองต่อธุรกิจของผู้ประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
การวิจัย น้ำปลา
การหมัก น้ำปลา
การผลิต น้ำปลา
บรรจุภัณฑ์ น้ำปลา