คุณภาพการผลิต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด จังหวัดระยองไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ

บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ น้ำปลาวีแกน VEGAN, น้ำปลาคีโต KETO และซอสปรุงรส

คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด จากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน โดยดำเนินการภายใต้แผนควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้รับอยู่เสมอ
บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ น้ำปลาวีแกน VEGAN, น้ำปลาคีโต KETO และซอสปรุงรส

หมักอย่างปลอดภัย

โดยใช้กระบวนการหมักบ่มแบบธรรมชาติในบ่อหมักมากกว่า 14 เดือน จากปลาไส้ตันจนกลายเป็นหัวน้ำปลา

กรองอย่างสะอาด

เราได้มีกระบวนการกรองอย่างพิถีพิถัน โดยมีความละเอียดในระดับ 1 ไมครอน ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ำปลามีความใสเงา ปราศจากสิ่งเจือปน ทำให้ได้น้ำปลาที่มีคุณภาพ และ สะอาดถูกหลักอนามัย
บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ น้ำปลาวีแกน VEGAN, น้ำปลาคีโต KETO และซอสปรุงรส

บรรจุอย่างมั่นใจ

กระบวนการบรรจุที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพสามารถบรรจุน้ำปลาและเครื่องปรุงรสลงในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิตโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ น้ำปลาวีแกน VEGAN, น้ำปลาคีโต KETO และซอสปรุงรส
บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ น้ำปลาวีแกน VEGAN, น้ำปลาคีโต KETO และซอสปรุงรส

การวิจัยและพัฒนา

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทีม R&D จึงเดินหน้าวิจัยและคิดค้นพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่พร้อมการต่อยอดเพิ่มไลน์การผลิตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเป็นทีมช่วยเหลือในการร่วมคิดค้นต่อยอดพัฒนาสูตรเครื่องปรุงรสใหม่ๆให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการผลิตน้ำปลาในแบรนด์ของตนเอง ปัจจุบันเรามีลูกค้า 65 บริษัทใน 24 ประเทศทั่วโลก

มาตรฐานที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจ มาตรฐานที่เราภาคภูมิ
Rungroj Fish Sauce | GMP
GMP - ใบรับรองกระบวนการผลิตที่ดี มาตรฐาน EU และ FDA
Rungroj Fish Sauce | HACCP
HACCP – ใบรับรองการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ
Rungroj Fish Sauce | FSSC22000:2005
FSSC22000:2005 - ใบรับรองจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน
Rungroj Fish Sauce | AEO Certification
AEO Certification - องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน
Rungroj Fish Sauce | BRCGS Global Standard
BRCGS Global Standard – ใบรับรองความปลอดภัยและคุณภาพอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
Rungroj Fish Sauce | Gluten-Free Certification
Gluten-Free Certification – ใบรับรองผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน
Rungroj Fish Sauce | Halal
Halal - ใบรับรองฮาลาล อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ระบบ FSSC 22000 /BRC ถือเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากนานาอารยะประเทศถึงประสิทธิภาพการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด จึงมีหลักการบริหารคุณภาพดังนี้
“เราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสอดคล้องกับกฎหมายคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล”

ติดต่อเรา
8/4 ถนนสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากน้ำ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทย

+6638940388

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

Contact Us

© Copyright 2024 Rungroj Fish Sauce Co., Ltd.

Managed &